DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NGÀNH DỆT MAY

Quý độc giả/doanh nghiệp muốn đóng góp tài liệu hoặc có ý kiến phản hồi xin gửi về phugatex@phugatex.com.vn
 

STT

TÊN TÀI LIỆU

TÁC GIẢ/NXB

LINK

1

Công nghệ Sản xuất Vải Dệt kim

Viện Dệt May

Download

2

Công nghệ Sản xuất Vải Dệt thoi

Viện Dệt May

Download

3

Giáo trình Công nghệ May

NXB Giáo dục

Download

4

Giáo trình Thiết kế trang phục

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Download

5

Sản xuất sạch hơn trong ngành dệt nhuộm

Trung tâm Sản xuất sạch Việt

Nam

Download

6

Sản xuất tinh gọn Lean và ứng dụng vào doanh nghiệp Việt Nam

Đại học Kinh tế TPHCM

Download

7

Từ điển Thuật ngữ Dệt May Việt - Anh

TS.Nguyễn Văn Lân

Download

8

Tìm hiểu Mô hình Chuỗi giá trị Dệt May Toàn cầu

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Download