Chứng chỉ WCA, WRAP, PUMA

Công Ty CP Dệt May Phú Hòa An đã hoàn thành tất cả các tiêu chí của khách hàng đề ra. Để có tất cả các chứng chỉ Công ty đã không ngừng phát triển nhà máy.